Kontaktní informace

Dětská ORL, s.r.o.

Pekařská 84, Brno, 602 00

tel:+420 543 242 694

www.detska-orl.cz

IČO: 29251923

IČZ: 72884000