Prosím k vyšetření choďte jen tehdy, pokud s ním opravdu souhlasíte a chcete  ho provést.

Děkujeme

Případné diskuse o nutnosti vyšetření v ordinaci  prodlužují čekací dobu pro ostatní pacienty.