Naše pracoviště

  • V našich dvou ordinacích zajišťujeme ORL péči pro dětské pacienty do 19 let věku.
  • Pacienty ošetřujeme po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle 543 242 694.
  • Akutní ošetření do 11 hodin dopoledne, v jinou dobu jen po telefonické domluvě.
  • Provádíme běžná ORL vyšetření a ošetření (uší, nosu a krku), včetně mikroskopického a endoskopického vyšetření, dle potřeby s odběrem materiálu na mikrobiologické vyšetření (výtěry)
  • Vyšetření sluchu (audiometrické vyšetření - od cca 4 let věku - dle spolupráce)
  • Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců
  • Screeningové vyšetření sluchu u 5-letých dětí
  • Ošetření akutních obtíží (záněty dutin, uší, odstranění cizích těles z ORL oblasti,...)

 


O vaše děti se postarají:

Lékaři:


Sestřičky:

Evidence:


GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné,změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.