Naše pracoviště

V našich dvou ordinacích zajišťujeme ORL péči pro dětské pacienty do 19 let věku.

Pacienty ošetřujeme po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle 543 242 694.

Akutní ošetření do 11 hodin dopoledne, jinak jen po telefonické domluvě.

 


O vaše děti se postarají:

Lékaři:


Sestřičky:

Evidence:


Smluvní zdravotní pojišťovny

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • 213 - Revírní bratrská pokladna
Ošetříme i pacienty z jiných pojišťoven či nepojištěné v České republice za přímou úhradu.

GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné,změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.