Služby

Běžná ORL vyšetření a ošetření :

  • Otoskopické a mikrootoskopické vyšetření
  • Rhinoendoskopické a laryngoskopické vyšetření
  • Tympanometrické vyšetření (vyšetření funkce Eustachovy trubice)
  • Audiometrické vyšetření (vyšetření sluchu; u dětí starších 4 let)
  • U novorozenců provádíme rovněž screeningové a rescreeningové vyšetření sluchu (otoakustické emise)
  • Ošetření akutních ORL obtíží

Výkony či služby nehrazené zdravotními pojišťovnami:

  • Nastřelování náušnic - systém Blomdahl 

                        cena 500-600 Kč/ pár náušnic, dle typu náušnic

  • Stanovení CRP systémem QuickRead go CRP ( z kapky krve z prstu)

                        cena 150,-Kč/ vyšetření

  • Stanovení streptokoka systémem QuickRead go Strep A ( výtěr z krku, slouží k rychlé detekci streptokoků skupiny A )

                         cena 250 Kč/ vyšetření

  • Výtěry z nosu a z krku na vlastní žádost pacienta či zákonných zástupců 

                         cena 200-400Kč/ vyšetření, dle aktuálních sazeb laboratoře